Перфектен жилищен комфорт с екосистема Smart Living

Прекарваме повече от половината от живота си между стените на дома си. Ето защо чистият въздух, правилната температура и смарт приложенията за управление на помещенията може действително да променят живота ни към по-добро.

Терминът жилищен комфорт вече е навлязъл в речника на всички ни и обозначава състояние на комфорт, което хората може да достигнат, когато се намират в определено помещение. Това е състояние, което зависи от редица фактори, като например нивата на температурата и влажността, качеството на въздуха и интензивността на шума, и което придобива още по-голяма роля предвид факта, че прекарваме по-голямата част от живота си между стените на дома си. Цели 55%, според едно скорошно проучване.

Жилищният комфорт влияе преди всичко на здравето на хората, като допринася за по-ниска заболеваемост, и следователно - за спадане на разходите за здравно лечение. Много важен е и екологичният аспект. Да, защото изразходването на енергия е неизбежно за постигане на това състояние на комфорт. Достатъчно е да се замислим за ресурсите, необходими за отопление на къщата през зимата и за охлаждането ѝ през лятото, но и за производството на битова гореща вода и гарантирането на правилен въздухообмен. Ето защо при настоящите обстоятелства, при които разходите за енергия оказват голямо влияние върху бюджета на домакинствата, възможността да разчитате на решения за климатизация, използващи възобновяема енергия, придобива действително съществено значение. Както за опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, така и за спестяване на средства от сметки.

Система Smart Living за интелигентен и осъзнат жилищен комфорт

Smart Living е интегрирана система за управление на комфорта и енергията, създадена от Clivet за жилищни нужди. 
Включва следните компоненти:

  • Термопомпа за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода
  • Система за обновяване и пречистване на въздуха с активно термодинамично събиране на енергията и електронно филтриране
  • Clivet Sinergy: акумулаторът на енергия, който може да се свърже към фотоволтаичните панели за захранване на специалната система за осигуряване на комфорт и доставяне на енергия до различните битови консумативни точки
  • Термостати HID-TSmart
  • Стайни терминали - безшумни и с елегантен дизайн
  • Control4 NRG: асистентът за интелигентно управление на комфорта и енергията

От над 30 години фирма Clivet работи, за да гарантира оптимален жилищен комфорт както на тези, които си купуват нов недвижим имот, така и на онези, които се готвят да започнат ремонт, като предлага обширна продуктова гама за отопление и охлаждане, обновяване и пречистване на въздуха, производство на гореща вода и свързване към соларни панели. 
С въвеждането на система Smart Living фирмата прави още една стъпка напред от гледна точка на иновация, за да постигне още по-висока ефективност, свързаност и лесно мониториране на решенията си. Защото според Clivet къщата става „интелигентна“  само когато е в състояние да осигури оптимален жилищен комфорт, намалявайки разходите за енергия до минимум или дори свеждайки ги до нула. Но как може да се постигне енергийна независимост на жилището? Лесно. Чрез перфектното интегриране между термопомпите, системата за акумулиране на електроенергия Clivet Sinergy и смарт асистентът Control4 NRG.

Винаги чист въздух с контролирана механична вентилация

Качеството на въздуха в помещението със сигурност е от основно значение за здравето на обитателите на съответното жилище, както и е един от решаващите фактори за постигане на оптимален жилищен комфорт. Обичайното дишане на мръсен въздух благоприятства появата на алергии и дихателни проблеми. Някои проучвания показват също така, че продължителният контакт със замърсяващи микрокомпоненти може да е свързан с риск от развитие на тежки заболявания като рак или диабет
За да гарантира обновяването и пречистването на въздуха, фирма Clivet предлага модула за контролирана механична вентилация ELFOFresh EVO. Идеален за монтиране в окачен таван, благодарение на ограничените си размери и височината си от само 29 сантиметра, този модул се отличава с иновативна система за термодинамично събиране на топлината, която самостоятелно удовлетворява над 85% от нуждите на сградата, пречиства въздуха с високоефективен електростатичен филтър (опционален) и осигурява въздушни обеми от 125 до 500 m3/h, така че да задоволи нуждите от обновяване на въздуха в жилище с площ до 300 квадратни метра. Неслучайно по време на последните награди Energy Saving Awards (UK) той беше награден в категория Продукт за битова вентилация на годината 2022.

Със Sinergy и с асистента Control4 NRG жилището става действително интелигентно

Освен това технологичната еволюция и дигитализацията позволиха оптимално оползотворяване на енергията в жилището с цел постигане на пълна независимост. Модулната система за акумулиране с инвертор Sinergy е действително в състояние да съхранява електроенергията, произведена от фотоволтаичната инсталация през дневните часове, и да я използва за захранване на климатичната инсталация и за производство на битова гореща вода вечер
Смарт асистентът CONTROL4 NRG от друга страна позволява оптимално управление на интеграцията между акумулатора Sinergy и термопомпите с цел увеличаване на комфорта и ефективността, генерирайки необходимата енергия само където и когато е необходима, въз основа на нуждите на всички обитатели.

Като окомплектовка на системата, фирма Clivet предлага и програмируеми термостати Wi-Fi за вграждане със сензорен екран, създадени за оптимално използване на инсталациите с термопомпа Sphera EVO. Предлагани в два цвята, термостатите може да се управляват и дистанционно чрез мобилното приложение Clivet Home Connect, което може да намерите в Google Play и App Store, или чрез най-обикновените гласови асистенти като Alexa. 

Със Sinergy и с асистента Control4 NRG, жилището става действително интелигентно

Освен това технологичната еволюция и дигитализацията позволиха оптимално оползотворяване на енергията в жилището с цел постигане на пълна независимост. Модулната система за акумулиране с инвертор Sinergy е действително в състояние да съхранява електроенергията, произведена от фотоволтаичната инсталация през дневните часове, и да я използва за захранване на климатичната инсталация и за производство на битова гореща вода вечер

Смарт асистентът CONTROL4 NRG от друга страна позволява оптимално управление на интеграцията между акумулатора Sinergy и термопомпите с цел увеличаване на комфорта и ефективността, генерирайки необходимата енергия само където и когато е необходима, въз основа на нуждите на всички обитатели.

Като окомплектовка на системата, фирма Clivet предлага и програмируеми термостати Wi-Fi за вграждане със сензорен екран, създадени за оптимално използване на инсталациите с термопомпа Sphera EVO. Предлагани в два цвята, термостатите може да се управляват и дистанционно чрез мобилното приложение Clivet Home Connect, което може да намерите в Google Play и App Store, или чрез най-обикновените гласови асистенти като Alexa.