Вече има много начини за отопление на дома. Запознати ли сте с разликите и предимствата на всяка система?

До неотдавна радиаторите бяха единственият начин за отопление на дома. Сега обаче технологиите и системите са се развили и ни предлагат редица нови системи, които да ни отопляват през зимата и да осигуряват оптимален комфорт у дома.

Решенията, естествено, се различават от гледна точка на технически характеристики и предимства, но всички те гарантират икономия на енергия и следователно по-ниски сметки

Лъчисти системи за отопление

Системите за подово отопление могат да се считат за най-популярното решение за нови сгради, но също и за сгради, които предстои да бъдат ремонтирани, и са реална алтернатива на конвенционалните радиатори. Но как работят тези системи и кои са основните предимства, които могат да осигурят? В сравнение с радиаторите, които по своята същност заемат място в къщата, лъчистата система е практически невидима

Тя използва спираловидни тръби, положени в пода, в които обикновено тече вода с температура между 30 и 40 °C. След като подът се затопли, топлината се предава чрез излъчване в стаите, което гарантира максимален комфорт в дома. Това решение, което може да бъде проектирано и за стенно и таванно приложение, също така се отличава с висока надеждност и дълготрайност. Енергоспестяването е гарантирано и при най-ниската зададена температура (за да работят правилно радиаторите, те трябва да са с температура над 60°С напр.). 

Тези икономии се увеличават значително, ако системата се комбинира с термопомпа, която използва безплатна възобновяема енергия (външен въздух, подпочвени води или подземна топлина, бел. ред.): а това са икономии, които никога не бихте могли да постигнете с кондензен котел, работещ с изкопаеми горива.

Вентилаторни конвектори

Лъчистите системи са вече много популярни и повечето италианци са запознати с тях; те обаче често мислят, че италианският термин „вентилаторни конвектори“ и fan coils са две различни неща, докато всъщност става въпрос за едно и също нещо. Но какво точно представляват вентилаторните конвектори? Подобни ли са на радиаторите, или работят по-скоро като лъчисти отоплителни тела? 

На външен вид вентилаторните конвектори приличат на класическите радиатори по това, че терминалната им част може да се постави на стената или на пода. Те обаче се различават от радиаторите в две основни отношения: вентилаторните конвектори изпускат въздух директно в околната среда и могат да се използват не само за отопление, но и за охлаждане

Начинът им на работа е много прост. Вентилаторните конвектори първо засмукват въздух от помещението с помощта на вентилатор и след това го довеждат до желаната температура с помощта на топлообменник, свързан с кондензен котел или термопомпа. След като въздухът е затоплен или охладен, той може да бъде изпуснат обратно в различните помещения на къщата.

Разбира се, както всяко решение за климатизация, вентилаторните конвектори също имат плюсове и минуси. Едно от основните предимства е ниската консумация по време на работа и в това отношение вентилаторният конвектор прилича на лъчиста система. Всъщност в режим на отопление е достатъчна температура на потока от 45-50 °C в сравнение с 60-70 °C при радиаторите, което позволява на вентилаторните конвектори да работят отлично с нискотемпературни топлинни генератори (напр. термопомпи) и соларна система за отопление. Второто предимство е лесната употреба, тъй като по-новите модели разполагат с множество програми за вентилация и таймери за включване/изключване.

А какво да кажем за комфорта, който се постига при наличие на еднаква температура в цялата къща? Това може да бъде постигнато, избирайки продукта, който е най-подходящ за вашите нужди. Например в случай на много голяма стая съветът е вентилаторният конвектор, да се монтира в центъра на тавана, докато в по-малки помещения може да е добро решение той да се  монтира на стена.

Основният недостатък на вентилаторните конвектори са значителните разходи за монтаж, но те се компенсират от намаляването на потреблението с около 30 % в сравнение с радиаторите. Освен това има и други фактори като шумови емисии, обработване на прах и консумация на електроенергия.

А термопомпата?

Термопомпата не е алтернатива на вентилаторен конвектор или радиаторна система за отопление и охлаждане, а е генераторът, който позволява тяхната работа. Тя представлява генератор, който се различава от класическия котел по начина, по който може да работи при ниска температура (по тази причина комбинацията не се препоръчва напр. с класически радиатори) и най-вече с възобновяеми енергийни източници. Вентилаторните конвектори осигуряват икономии на разходи в комбинация с котел, който работи с изкопаеми горива като газ и втечнен нефтен газ, но са още по-изгодни при интегриране на термопомпа.

Термопомпи за всякакви нужди

Независимо дали са хибридни, т.е. комбинирани с котел, или изцяло електрически, термопомпите, проектирани от Clivet, са идеалното решение за съчетаване с вентилаторни конвектори (както и с лъчисти подови, стенни и таванни системи, бел. ред.).. Фирмата предлага два основни типа решения както за индивидуални собственици на жилища и жилищни сгради, така и за търговски или промишлени сгради: 

  • сплит термопомпите, както подсказва името, разделят вътрешното тяло от външното, като по този начин оптимизират използването на пространството; 
  • единичните термопомпи, които обединяват двете тела в един продукт, постигат високи нива на комфорт и значителна възвръщаемост на първоначалната инвестиция.