Системите със затворен воден кръг са доказано модерно и надеждно решение сред многобройните видове климатични инсталации, които се предлагат на пазара.

 

Ето основните предимства.

Изборът на оптимално решение за климатизация в големи търговски сгради представлява голямо предизвикателство за проектантите. Сред елементите, които трябва да се вземат под внимание в процеса на избиране, не са само по-ниското потребление на енергия в сградите и оптималният жилищен комфорт, но и опростеното проектиране и монтиране, не твърде високите разходи за поддръжка и възможността за разширяване и промяна на системата в случай на необходимост в бъдеще.

Сред многобройните разновидности предлагани на пазара климатични инсталации, системите с воден кръг WLHP - Water Loop Heat Pump са доказано високотехнологично и надеждно решение, особено за търговски центрове, хотели, офиси и като цяло за големи сгради, където е предвидено охлаждане и през зимата. Много разпространено в Съединените щатии в Англия, но все още недобре познато в останалата част на Европа, това инсталационно решение е наречено така поради хидравличния кръг с две тръби (пръстен/loop), който е отличителна характеристика на тази технология и бива поддържан в неутрална температура чрез системи за интеграция или оползотворяване на топлината.

Как работи инсталацията?

Хидравличният кръг в основата на системата WLHP свързва редица реверсивни термопомпивода-въздух или вода-вода, за да гарантира оптимална климатизация на зони в сградата с енергийни нужди, които може да бъдат и много различни помежду си. Освен това тази продуктова серия е потенциално неограничена и позволява многобройни интегрирания, включително с оглед на бъдещи разширения на инсталацията (на сградата). Флуидът за обмен, който циркулира в кръга, не е хладилна течност, а вода при „неутрална“ температура, която изпълнява ролята на източник за термопомпите, като им позволява да произвеждат локално необходимата топлинна и охлаждаща енергия. Като алтернатива съществува вариант на инсталацията, наречен WSHP, при който като напълно възобновяем енергоизточник се използват морска, речна или езерна вода.

И в двата случая най-ефективното решение за поддържане на температурата на водния кръг в рамките на предвидения диапазон, тоест 20-35°C, е използването на термопомпа въздух-вода, поставена след системата.

Като алтернатива може да се използват и други устройства, които контролират температурата на водния кръг и които може и да са комбинирани, като например котли, изпарителни кули, геотермални сонди или кладенци с подпочвени води.

Какви са предимствата на термопомпата с воден кръг?

Системата WLHP гарантира многобройни ползи като опростеност, гъвкавост на употреба и енергийна ефективност.

 

Лесна за проектиране, монтиране и поддръжка

Наличието само на две тръби за вода, които минават през сградата, в действителност прави това инсталационно решение лесно за проектиране и за монтиране, а освен това се нуждае от действително минимална поддръжка в сравнение с други системи за климатизация. Не само: използването на вода като флуид за обмен вместо хладилен агент прави излишно инспектирането за F-газове и използването на устройства за търсене на течове за термопомпите в системата.

Повече ефективност и надеждност

Ефективността и надеждността са гарантирани чрез децентрализирания пренос на енергия. Отоплителната и охлаждащата енергия, необходими за климатизирането на различните зони на сградата, в действителност се произвеждат локално от отделните крайни устройства, което води до елиминиране на разхищенията от евентуален пренос от уреда за генериране на енергия към обслужваните зони. Освен това в случай на евентуална повреда на термопомпа щетата остава ограничена в определени граници и не компрометира изправността на цялата система.

По-малки инвестиции в сравнение с други решения

Разходите за първоначалната инвестиция, минимизирани в сравнение с други решения, също може да се считат за едно от основните предимства на инсталациите WLHP. Всъщност възложителят на строителната интервенция може да прехвърли част от първоначалните разходи за инсталацията, като поиска климатичните тела да бъдат закупени от отделните потребители, и като се ангажира само с осигуряването на конфигурацията за свързване в етажната собственост. Освен това крайните устройства не изискват извършването на сложни дейности на обекта и осигуряват голяма гъвкавост, като намаляват значително времената за монтиране и контролно изпитване.

Обобщение относно предимствата на WLHP системите

  • Обслужване на зони с различни енергийни нужди в сградата
  • Лесна за проектиране и монтиране система
  • Минимална необходимост от поддръжка
  • Възможност за разширение на системата в зависимост от нуждите
  • Използването на неутрална вода прави ненужно инспектирането за F-газове
  • Ниски разходи за първоначална инвестиция

Системите с воден кръг според Clivet

Повече от 300 големи сгради, сред които търговски центрове, административни сгради, хотели и офиси в Италия и по света постигнаха до 50% намаление на сезонните разходи благодарение на монтирането на затворена система термопомпи с воден кръг с доставени от Clivet продукти. С богат над 30-годишен опит в разработването на системи за устойчивост и комфорт на човека във всякакви помещения, фирмата предоставя на проектантите в сферата на топлотехниката обширна гама специфични продукти за направа на затворени системи с воден кръг. Продуктовата гама предлага различни конфигурации за всякакви приложения, мощности до 350 kW и висока енергийна ефективност с коефициент на преобразуване до 5,9.

моноблокът ZEPHIR3

Сред различните решения, предлагани от Clivet за изграждането на WLHP системи, водеща роля има моноблокът ZEPHIR3, който гарантира правилен обмен и пречистване на въздуха в помещенията. Идеален за монтиране както вътре, така и извън сградата, ZEPHIR3 се отличава с напълно инверторна технология с термопомпа с термодинамично оползотворяване в комбинация с електронно филтриране (ISO 16890 ePM1 90%). Резултатът е приток на чист въздух с висока степен на филтриране (от 1 000 до 14 000 m3/h) с активно действие срещу вируси и бактерии, ефективно оползотворяване на енергията на използвания въздух, както и намален енергиен разход за вентилация и подобрен жилищен комфорт благодарение на прецизния контрол на температурата и влажността на въздуха на входа.