Високонапорен вентилаторен конвектор за свързване към въздуховод Nebula HP

  • 3-скоростен или DC мотор за отопление и охлаждане;
  • широк диапазон мощности;
  • идеален и за дифузия чрез разклонени въздухопроводи;
  • изключително гъвкав, благодарение на многобройните предлагани аксесоари и конфигурации.

Технически характеристики

  • Възможност за пълно конфигуриране:

Вентилаторният конвектор със среден напор Nebula, който се свързва към въздуховод, отговаря на всички монтажни изисквания: разполага с пълен набор фабрично създадени конфигурации и с аксесоари, които може да се доставят отделно.
 

Краен модул (тяло) с водно охлаждане за разпределение и дифузия на въздуха в помещенията